Winnaars Prijs van de Hoop 2015

Op 15 december 2015 werden de 10 laureaten van de Prijs van de Hoop 2015 bekendgemaakt. Nu zijn ook de twee winnaars van de Publieksprijs bekend...

Naar aanleiding van de wereldwijde lancering van het boek Hoop. The World Book of Hope, het nieuwe boek van Leo Bormans, organiseerden Cera en Uitgeverij Lannoo de projectoproep:

Prijs van de Hoop. Van dromen doelen maken!

 

In deze onzekere tijden willen we hoop stimuleren bij kwetsbare groepen. Daarom gingen Cera en Lannoo op zoek naar 10 hoopvolle Vlaamse projecten die concreet inzetten op het overwinnen van barrières. Er werden 47 projecten ingediend die enerzijds door een professionele jury uit de non-profit sector werden beoordeeld en anderzijds door een jury van vijf bekende mensen die hoopvol in het leven staan: de psychiater Dirk De Wachter, Jan De Cock, bekend van zijn werk voor gevangenen in de hele wereld, Assita Kanko, politica en vrouwenrechtenactiviste, Topdokter Baki Topal en geluksambassadeur Leo Bormans.

 

De 10 winnende projecten ontvingen elk een bedrag van 1500 euro voor hun hoopvolle project. Twee projecten maakten kans op een extra Publieksprijs. Meer dan 6000 mensen brachten hun stem uit. De stemmen zijn intussen geteld en vandaag werden de winnaars bekendgemaakt.

 

Met Lege Handen vzw (Haacht) is een vereniging voor en door ouders van een overleden baby die met de projectsteun haar dienstverlening wil uitbreiden en versterken. MLH heeft twee belangrijke doelen. Enerzijds wil de vzw het contact tussen lotgenoten bevorderen en ondersteunen en anderzijds streeft ze ernaar om zorgverleners die te maken hebben met een overleden baby en zijn ouders, zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen. De vzw heeft een gesloten forum voor online lotgenotencontact en organiseert praatgroepen onder begeleiding in Leuven, Antwerpen en Roeselare. MLH gaat ook in dialoog met zorgverleners (ziekenhuizen, Kind & Gezin, het Wit-Gele Kruis, Zelfstandige Vroedvrouwen, Landelijke Thuiszorg, studenten in de zorg) en geeft lezingen, getuigenissen, workshops, bijscholingen en vormingen op maat van het doelpubliek. Omdat er steeds meer aanvragen komen voor praatgroepen en lezingen wil MLH zijn praatgroepenwerking uitbreiden naar heel Vlaanderen. De vzw zoekt bijkomende middelen om ook in de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg praatgroepen te kunnen opstarten. Om zijn contacten met de ziekenhuizen te bevorderen en ouders te informeren over zijn werking en zijn dienstverlening heeft MLH promotiemateriaal, zoals een flyer en een infoboekje. De vzw wil ook graag extra fondsen om dat materiaal aan te maken en te verspreiden.

 

MyTrustO - Covena (Antwerpen) biedt hulp aan mensen met schulden via een juridisch aanvaard systeem waarbij er een haalbaar afbetalingsplan opgesteld wordt waarmee die schulden op termijn afgelost kunnen worden en mensen weer grip en regie op hun eigen budgetbeheer krijgen. MyTrustO is een juridisch beschermd systeem waarmee mensen hun schuldenprobleem zelf aan kunnen pakken en verdere gerechtelijke kosten vermijden. De focus ligt niet langer op de schuldeiser en zijn schuldvordering. Hier is het de schuldenaar die de gerechtsdeurwaarder vraagt om zijn hele financiële situatie te bekijken en op basis daarvan een haalbaar afbetalingsplan op te stellen waarmee op termijn alle schulden afgelost kunnen worden. Er wordt naar een evenwicht gezocht tussen schuldeiser en schuldenaar en dat biedt mensen met schulden een nieuw toekomstperspectief. Die mensen blijven daarbij over het grootste deel van hun inkomen vrij beschikken en ze blijven verantwoordelijk voor hun eigen financiële situatie. MyTrustO richt zich naar een steeds groter wordende groep mensen die zelfredzaam genoeg zijn en over een inkomen beschikken, maar hulp nodig hebben bij de afbetaling van hun schulden. Ook schuldeisers kunnen er trouwens voor kiezen om ‘ethisch in te vorderen’, op die manier ook kosten te vermijden én de volledig openstaande schuld terugbetaald te krijgen. MyTrusto is concreet, zelfredzaam, vertrekt vanuit de eigen kracht, geeft mensen hun trots en eigenwaarde terug, bestrijdt actief de armoede en verhoogt de kwaliteit van leven. Het project startte op 1 februari 2015 en wordt in fases in Vlaanderen en Brussel ingevoerd.